Generatorkonferensen | Creative Europe i ett nötskal
953

Creative Europe i ett nötskal

Av: Generatorkonferensen i Creative Sweden 2020

Från och med nästa år kommer EUs alla kultur- och mediaprogram att slås ihop till ett större: Creative Europe. Med en total budget på 1 462 724 000 EUR (ca 12 600 197 080 svenska kronor) är det en ökning på 9% av förra programperiodens kulturbudget. Ett av de uttalade målen är att främja samarbetet över gränsernainom EU och utanför. Man vill även öka mångfalden inom kulturella och kreativa näringar och stimulera jobb och tillväxt inom näringarna.

Få en snabbintroduktion av EUs nya program! Klicka här.

Se ett klipp om Creative Europe

 Tillbaka till Creative Sweden 2020 →

24 sep 2013 inga kommentarer

Skriv en kommentar