Generatorkonferensen | Fråga: Hur tycker DU att vi ska fortsätta arbeta med de kulturella och kreativa näringarna i Sverige 2014-2020?
1007

Fråga: Hur tycker DU att vi ska fortsätta arbeta med de kulturella och kreativa näringarna i Sverige 2014-2020?

Av: Generatorkonferensen i Creative Sweden 2020

Vi vill gärna veta vad just du anser är viktigt för en fortsatt ljus framtid inom den kreativa sektorn. Vad ska vi göra för att Sverige ska fortsätta vara ett av världens mest kreativa och innovativa länder?

Kommentera fritt här nedan!

25 sep 2013 inga kommentarer

Skriv en kommentar