Generatorkonferensen | Kreativitetsforskning, ett statligt ärende?
1104

Kreativitetsforskning, ett statligt ärende?

Av: Generatorkonferensen i Creative Sweden 2020

Simon Kyaga-8Simon Kyaga är överläkare i psykiatri och forskare på Karolinska Institutet. Han har publicerat flera vetenskapliga artiklar och avhandlingar och det är hans forskning om sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom som intresserar oss mest. Simon var med som talare på Generator/Gävle’12 och höll ett mycket uppskattat föredrag som du fortfarande kan se på vår YouTube-kanal. Se klippet nedan.

Så vad har hänt sedan sist? Vi frågade Simon vad som hänt med hans forskning sedan vi sågs i Gävle 2012. 

– Vi har flera nya fynd, dessvärre är allt ännu opublicerat. Men i princip fördjupar vi de fynd vi tidigare gjort och försöker förstå vad sambandet beror på. Jag tycker det är viktigt att fokusera på forskning som pekar på vikten av att prioritera kultur och kreativitet. Ett exempel på detta är artikeln i Vetenskapsradion häromdagen: Finlitterär skönlitteratur ökar förmåga att sätta sig in i andras känslor. Kreativitetsforskning går snabbt framåt och pekar på behovet av riktade insatser för att både öva kreativitet på individuell nivå såväl som att skapa förutsättningar för kreativitet på mer övergripande nivå. Det kan t.ex. göras genom workshops för kreativitet på allt från grundskola till för politikerna själva. Stöd finns för att det fungerar både för barn och mellanchefer att öva kreativitet.

Som ett bidrag till Creative Sweden 2020-agendan föreslår Simon finansiering av forskning för att beforska området ytterligare och för fortsatt arbete som Generator Sverige bedrivit framgångsrikt – kanske inrättande av en statlig utredare för kreativitet i Sverige?

 

 

 

 

 

”Myten om det galna geniet” med Simon Kyaga

08 okt 2013 inga kommentarer

Skriv en kommentar