Generatorkonferensen | Hur ska Creative Sweden 2020 användas efter konferensen? Vår processledare förklarar
1180

Hur ska Creative Sweden 2020 användas efter konferensen? Vår processledare förklarar

Av: Generatorkonferensen i Creative Sweden 2020

anna lintonPå vilket sätt kommer Creative Sweden 2020 användas efter konferensen?

Creative Sweden 2020 kommer bli ett e-manifest,  ett underlag och en agenda som ska sammanfatta hur arbetet med utvecklingen av och med hjälp av de kreativa näringarna kan fortsätta från 2014 och framåt. Med utgångspunkt i 10 olika ämnen som vi tar fram under konferensen ex innovativa resandeanledningar, humanisten som drivkraft, branschöverskridande samarbeten, internationalisering, finansiering kommer vi tillsammans med alla deltagare under Generatorkonferensen på Gotland, att under 4 timmar crowdsoursa detta e-manifest. Det finns oerhört mycket erfarenheter och kompetenser, idéer och tankar om framtiden i Gernerator Sveriges nätverk som vi på detta sätt vill samla in, paketera och sprida.

Vi kommer att överlämna e-manifestet till kultur och näringsdepartementet som en gemensam gåva till framtiden. Vi har stora förhoppningar om att idéerna ska kunna realiseras genom det kommande programmet Creative Europe samt att e-manifestet även blir ett inspirationsdokument till alla Sveriges kommuner och regioner kring idéer på kommande aktiviteter och projekt för att utveckla kreativa näringar i praktiken.

Som processledare, vad förväntar du dig av deltagarna när vi tar fram Creative Sweden 2020-dokumentet?

Jag förväntar mig ett öppet sinne, en nyfikenhet och glädje att lära av varandra – ger du så får du helt enkelt! Alla kommer självklart att få med sig e-manifestet hem + få en uppgift att göra en egen actionplan på resan hem från konferensen. Vad innebär detta för mig och hur kan jag använda alla dessa tankar i min verksamhet, i min egen region eller kommun.

 

 

 

 

 

 

AI_left_pos

Anna Linton är projektkoordinator på Alexandersoninstitutet och projektledare för CRED – Creative Destination Halland. Hon har ett stort intresse och mångårig erfarenhet av innovationsprocesser, entreprenörskap och regionala utvecklingsprojekt. Tillsammans med Jonas Michanek har hon författat den populära handboken TO DO – Utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken. 

18 okt 2013 inga kommentarer

Skriv en kommentar