Generatorkonferensen | Läs och dela pressmeddelandet om Creative Sweden 2020
1197

Läs och dela pressmeddelandet om Creative Sweden 2020

Av: Generatorkonferensen i Creative Sweden 2020
Creative_Sweden_2020_Blue-Yellow_liten

Generator Sverige skapar e-manifestet Creative Sweden 2020 – Initiativ till kreativa Sveriges framtid

Sverige är ett av världens mest kreativa och innovativa länder. Den kulturella och kreativa sektorn är en av de bidragande faktorerna till vår framskjutna position. Här har företag som Mackmyra Whisky, Spotify, Cirkus Cirkör med flera vuxit fram. I närmare 15 år har Sverige arbetat med att skapa förutsättningar för hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling med utgångspunkt i den kulturella och kreativa sektorn. Nu tar Generator Sverige initiativ till fortsättningen genom skrivandet av e-manifestet Creative Sweden 2020.

Den 18-19 november samlas människor från offentlig och privat sektor, akademi och kultursektor på Gotland för att tillsammans skapa grunden för hur vi i Sverige kan arbeta vidare för att stärka den kulturella och kreativa sektorn i sig, och för att möjliggöra det mervärdeskapande som sker i gränslandet mellan denna sektor och andra och samhället i stort.

– I kunskapssamhället sker förändringar snabbt, branscher flyter samman, fler människor tar steget att verka utifrån det de verkligen brinner för. Flexibilitet, förmåga att möta det okända, hantera osäkerhet, förstå människors behov och beteenden blir allt viktigare. Många arbetssätt och utvecklingsprocesser som tar utgångspunkt i de här faktorerna återfinns inom den kulturella och kreativa sektorn, därför är det viktigt att utveckla strategier för hur detta kan tas tillvara och utvecklas vidare, säger Johanna Skantze från Generator Sverige.

Tillsammans kommer deltagarna på Generatorkonferensen på Gotland att ställa frågor, identifiera utmaningar och resonera kring hur dessa kan lösas och av vem. Resultatet kommer att presenteras i Creative Sweden 2020, en sammanfattning av konkreta förslag till framtida insatser och goda exempel att lära av och arbeta vidare utifrån.

Om Generator Sverige

Generator Sverige är ett nationellt nätverk bestående av 19 regioner och kommuner som tillsammans arbetar för utvecklingen av och med hjälp av den kulturella och kreativa sektorn. Arbetet bedrivs genom ett gräns- och sektorsöverskridande mäklande av kontakter, information och kunskap. Generatorkonferensen i november blir den sista insatsen som organisationen gör i sin nuvarande form. Nya tider kräver nya arbetsmetoder.

Kontakt

Anna Ingler

076-199 01 23

anna_i@generatorsverige.se

http://www.generatorsverige.se

 

Ladda ner pressmeddelandet som .pdf här.
23 okt 2013 inga kommentarer

Skriv en kommentar