Generatorkonferensen | Creative Sweden 2020
14

Creative Sweden 2020

Här är Creative Sweden 2020!

20 11

Creative Sweden 2020 är ett e-manifest, ett underlag och en agenda som sammanfattar hur arbetet med utvecklingen av och med hjälp av de kreativa näringarna kan fortsätta från 2014 och framåt. Det finns oerhört mycket erfarenheter och kompetenser, idéer och tankar om framtiden i Generator…

Posted by Generatorkonferensen in Creative Sweden 2020 no comments / READ MORE

Läs och dela pressmeddelandet om Creative Sweden 2020

23 10

Generator Sverige skapar e-manifestet Creative Sweden 2020 – Initiativ till kreativa Sveriges framtid Sverige är ett av världens mest kreativa och innovativa länder. Den kulturella och kreativa sektorn är en av de bidragande faktorerna till vår framskjutna position. Här har företag som Mackmyra Whisky, Spotify, Cirkus Cirkör med flera…

Posted by Generatorkonferensen in Creative Sweden 2020 no comments / READ MORE

Kreativitetsforskning, ett statligt ärende?

08 10

Simon Kyaga är överläkare i psykiatri och forskare på Karolinska Institutet. Han har publicerat flera vetenskapliga artiklar och avhandlingar och det är hans forskning om sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom som intresserar oss mest. Simon var med som talare på Generator/Gävle’12 och höll ett…

Posted by Generatorkonferensen in Creative Sweden 2020 no comments / READ MORE

Här är vår processledare!

02 10

Anna Linton är vår processledare tillsammans med Johanna Skantze under framtagningen av Creative Sweden 2020. Anna är projektkoordinator på Alexandersoninstitutet och projektledare för CRED – Creative Destination Halland. Hon har ett stort intresse och mångårig erfarenhet av innovationsprocesser, entreprenörskap och regionala utvecklingsprojekt. Tillsammans med Jonas Michanek har…

Posted by Generatorkonferensen in Creative Sweden 2020 no comments / READ MORE

Ida Burén från Intercult svarar på frågor

02 10

Ida Burén är vd på Intercult, en fristående produktionsgrupp, resurscentrum och ett Europa Direkt-kontor. De arbetar med kulturella samarbetsprojekt och driver kulturpolitiska frågor nationellt och i Europa.   Vad är Creative Europe och varför satsar EU på de kulturella och kreativa näringarna? Kreativa Europa är det…

Posted by Generatorkonferensen in Creative Sweden 2020 no comments / READ MORE

Vad är Creative Sweden 2020?

25 09

Att påstå att vår samtid är komplex är knappast en överdrift. Förändringar sker snabbt, branscher flyter samman, andra sidan jordklotet är inte längre långt borta, människor rör sig mellan länder, mellan anställningar och eget företagande, mellan olika sektorer. Det är en värld full av både…

Posted by Generatorkonferensen in Creative Sweden 2020 no comments / READ MORE