Generatorkonferensen | Om konferensen
24

Om konferensen

Fem år i rad har vi arrangerat Generatorkonferensen på olika platser i Sverige. Vi har samlats i Åre (2008), Malmö (2009), Piteå (2010), Norrköping (2011) och i Gävle (2012). Konferensen har varit en viktig samlingspunkt för offentlig sektor, näringsliv, akademi och kreatörer för att diskutera de kulturella och kreativa näringarnas aktuella position, dess utveckling och framtid.

I år kommer det se annorlunda ut. I och med Generator Sveriges besked om nedläggning befästes en vilja att lämna kvar något som långsiktigt kan påverka utvecklingen på området. Nästa år startar en ny programperiod och inom EU har man valt att storsatsa på de här näringarna i och med Creative Europe. Då ställer vi oss frågan: hur kan vi arbeta vidare i Sverige framöver? Agendan Creative Sweden 2020 kommer att sammanfatta våra tankar och idéer.

Generatorkonferensens första dag kommer att bjuda på inspirationsföreläsningar och möten med kreatörer från Gotland utifrån tre teman; samspel, samhällsbyggande och besöksnäring.

Dag två går vi in i den interaktiva fasen och tar fram underlaget till Creative Sweden 2020, en agenda som sammanfattar hur arbetet med utvecklingen av och med hjälp av den kreativa sektorn kan fortsätta från 2014 och framåt. Det blir Generator Sveriges och konferensens gemensamma bidrag till framtiden.

 


AI_left_pos

Creative Sweden 2020 processleds av Anna Linton, projektkoordinator vid Alexandersoninstitutet och projektledare på CRED – Creative Destination Halland tillsammans med Johanna Skantze från Generator Sverige. Creative Sweden 2020 möjliggörs genom Alexandersoninstituets satsning på efterfrågad utveckling.

Hashtag: #generator13

 

 

REGION GOTLAND

Om årets värd – Region Gotland

Gotland har en stark identitet som turistmål och mötesplats med kulturarv och hantverk i fokus. Att stärka
upplevelsen, skapa bra förutsättningar för att stärka och utveckla sin position som populärt besöksmål kräver satsningar på utbildning, samverkan och nya initiativ. Arbetet sker på flera nivåer; från inventeringar av konsthantverkets betydelse och hur det marknadsförs och utbildning för framtidens kulturproducenter till förnyelse och komplettering av den klassiska historiska arkitekturen med moderna lösningar och delar. Läs mer om Gotland på Generator Sveriges hemsida.

 

.