Generatorkonferensen | Rave i en ruin?
1103

Rave i en ruin?

OBS! Sessionen kommer att ske utomhus. Medtag jacka!

 

gotlandmuseum_gogotland

Kulturen i samspel med besöksnäringen.

Gotlands Museum och eventbolaget GoGotland arbetar i nära samarbete för att utveckla events i Visbys kyrkoruiner. Hur anpassar vi oss till nya målgrupper,  samtidigt som vi tar tillvara ruinernas olika karaktärer och upplevelsevärden? Hur nyttjar och levandegör vi världsarvsstaden Visby, så det blir en ännu mer attraktiv del av besöksnäri

ngen på Gotland? Sofia Hoas, Gotlands Museum och Victor Ewald, GoGotland berättar hur det idag jobbar praktiskt med detta och vilka visioner som finns för framtiden.

Talare: Sofia Hoas, Gotlands Museum och Victor Ewald, Go Gotland

 

Till alla sessioner →

 

I samarbete med:

REGION GOTLAND